Fundacja

Fundacja

Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej

Ul.Wierch Buńdowy 37
34-530 Bukowina Tatrzańska
NIP 736164 96 65 REGON 120442529
KRS 0000275411/2007
Konto: Tatrzański Bank Spółdzielczy
89 8791 0009 0000 0008 0031 0001
Kom.512 754386 tel. 18 20775 44
E-mail: jolkabukowina@op.pl

Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej została założona w 2007 roku, by pomóc finansowo dzieciom z konkretnej rodziny zastępczej mieszkającej w Bukowinie. Rodzina ta funkcjonowała przez 10 lat, pomogła w tym czasie 14 dzieciom z których : 4-ro wróciło do swoich biologicznych rodzin, 5-ro zostało adoptowanych i również 5-ro usamodzielniło się rozpoczynając dorosłe życie.

Status opp z możliwością odpisu 1 % podatku uzyskano 5 marca 2008 roku. Fundacja otrzymuje również darowizny ( aby odpisać je od podstawy opodatkowania na rozliczeniu rocznym- muszą to być przelewy bankowe ).

W 2011 roku fundacja zmieniła statut i rozszerzyła swoją działalność dobroczynną na rzecz innych rodzin zastępczych ( pod tą nazwą kryją się rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny specjalistyczne –z terenu całej Polski ), polegającą na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów organizacji krótkich pobytów tym rodzinom w Bukowinie w siedzibie organizacji lub w innych miejscowościach o walorach klimatycznych,poznawczych, edukacyjnych Lub rekreacyjnych.

Po raz kolejny zmiany w statucie miały miejsce w 2012 roku, pojawił się zapis o pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych lub cierpiących na przewlekłe choroby nieuleczalne, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub inną dokumentację medyczną. Cel ten jest realizowany poprzez szukanie, zbieranie środków finansowych i przekazywanie ich potem w/w osobom w potrzebie.

Siedziba Fundacji mieści się w domu „JOLKA”.

Organizacja współpracowała z PCPR w Olkuszu i Wieliczce. Na turnusy rekreacyjne przyjeżdżały rodziny wytypowane przez te urzędy.
Obecnie Fundacja Rodzina Zastępcza zaproponowała również współpracę Starostwu Powiatowemu i PCPR w Mielcu. Niektórzy podopieczni tych instytucji mieli już możliwość bezpłatnych wypoczynków w Bukowinie, następni byli w lipcu i wrześniu 2015.

W 2016 r. nawiązano współpracę z PCPR Kolbuszowa i na początku 2017 r. gościły w Jolce Rodziny Zastępcze stamtąd.

W 2018 r.kontynuowano kontakt z PCPR w Wieliczce, przyjęto na kilkudniowy pobyt w „JOLCE” zawodowe rodziny zastępcze , a także nakreślono perspektywy dalszej współpracy.

Rok 2019 zapisał się dla nas poznaniem bardzo pozytywnej rodziny zastępczej z Lublińca, która u nas gościła; zaskoczyli nas swoją operatywnością, konsekwencją w działaniu i wytrwałością. Pomagaliśmy również finansowo osobom potrzebującym wsparcia finansowego w leczeniu.

Lata 2020 i 2021 to czas ograniczonej działalności przez epidemię koronawirusa, ale nadal pomagaliśmy jak wcześniej.

W obecnym 2023 roku poznaliśmy wspaniałych Rodziców i Dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Kozienicach, gościliśmy Ich u nas na wakacyjnym wypoczynku. Do zobaczenia !

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z  Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.